Bezpieczenstwo wycieczky

Wiele osób zadaje pytanie czy przebywanie w zakniętej strefie Czarnobylskiej jest bezpieczne?

W strefie wysokie skaźenie występuje wyspowo.

Trasa poprowadzona jest tak aby omijać miejsca skaźone. Badania potwierdziły, źe dawka promieniowania otrzymana podczas wizyty jest minimalna, równa dawce promieniowania otrzymanej podczas przelotu na trasie Europa – USA.

Podcazs pobytu w strefie naleźy obowiązkowo stosować się do poleceń przewodnika, wtedy bezpieczeństwo jest gwarantowane. Na punkcie wyjazdowym kaźdy uczestnik poddawany jest indywidualnemu testowi na wykrycie podwyźszonego promieniowania.

Szczegółowe zasady bezieczeństwa dla odwiedzajacych strefę wylaczenia i strefę przesiedlenia

Osoby ubiegające sie o wjazd do strefy powinny upewnić się, źe nie ma źadnych medycznych przeciwwskazań odnośnie wjazdu do strefy (np. wielokrotne zdjecia RTG lub tomografia komputerowa wykonywane w niedalekiej przeszlości)

Podczas wizyty w strefie zamknietej wszyscy obywatele zagraniczni i Ukrainy są zobowiazani:

Podczas wizyty w strefie calkowicie zabronione jest :

Wszystkie instrukcje oficera przewodnika sa wiazące dla zwiedzajacych. Fotografowanie i filmowanie na wyznaczonej trasie podlegaja obostrzeniom przewodnika.

Przed opuszczeniem strefy wykluczenia oraz strefy przesiedlenia, konieczne jest:

Jesli zanieczyszczenie przekracza ustalonych poziomy kontroli, osobiste ubrania, obuwie oraz produkty podlegaja zniszczeniu. Podczas pobytu mozliwe jest otrzymanie dawki promieniowania do 3 mSv, ktora nie przekracza limitu dawki populacji.